ACSIA Yardım Merkezi

4Securitas Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi V1.2 (EULA)

Federico Trotta
Federico Trotta
 • Güncellenme
4Securitas'tan YAZILIM VEYA HİZMET SATIN ALMADAN VE/VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

4Securitas YAZILIM VEYA HİZMETLERİNİ KULLANMAKLA MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİĞİNİ VE BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNU VE ANLADIĞINI KABUL ETTİĞİNİ İMZALAMIŞ OLUR. BİR TÜZEL KİŞİ ADINA HAREKET EDEN BİR KİŞİ, BU SÖZLEŞMEYİ SÖZ KONUSU TÜZEL KİŞİ ADINA AKDETME YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNU BEYAN EDER. MÜŞTERİ BU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSA, 4Securitas YAZILIM VEYA HİZMETLERİNİ KULLANMAMALIDIR. BU ANLAŞMA, BU ANLAŞMADA URL TARAFINDAN ATIFTA BULUNULAN ÜRÜN EKLERİNİ İÇERMEKTEDİR.


Bu 4Securitas Kurumsal Sözleşmesi, Müşteri ile DKSU4Securitas Limited ("4Securitas" olarak ticaret yapmaktadır) arasındadır ve 4Securitas Ürünleri, açık kaynaklı yazılım ve abonelik iş modelimiz için geçerli olan benzersiz ticari hususları ele almaktadır


1. Anlaşma Yapısı


1.1 Sipariş.

Sözleşme, doğrudan 4Securitas'tan veya bir 4Securitas İş Ortağından elde edilen Abonelikler, Profesyonel Hizmetler, Eğitim Hizmetleri, 4Securitas Çevrimiçi Varlıklarına erişim ve diğer 4Securitas teklifleri dahil olmak üzere, satın aldığınız veya erişim veya kullanım hakkını elde ettiğiniz 4Securitas Ürünleri için geçerlidir. 4Securitas Ürünlerini, bir Sipariş Formu göndererek doğrudan 4Securitas'tan veya İş Ortağının sipariş prosedürünü kullanarak bir 4Securitas İş Ortağından sipariş verebilirsiniz. Taraflardan birinin iştirakleri, bu Genel Şartlara atıfta bulunan ve yerel gereklilikler veya diğer işlem ayrıntılarıyla ilgili ek şartlar içerebilen bir Sipariş Formu veya başka bir belge imzalayarak bu Sözleşme kapsamında iş yapabilir.


1.2 Yapı.

Sözleşme üç bileşenden oluşmaktadır: (1) Genel Şartlar; (2) Ürünleriniz için geçerli olan Ürün Ekleri (son kullanıcı lisans sözleşmelerini içerebilir); ve (3) varsa, tüm Sipariş Formları. Belirli terimler Genel Şartlarda veya Genel Şartların sonundaki Tanımlar bölümünde tanımlanmıştır. 4Securitas Ürünlerini bir İş Ortağından sipariş ederseniz, İş Ortağı ile yaptığınız herhangi bir anlaşma yalnızca siz ve İş Ortağı arasındadır ve 4Securitas için bağlayıcı olmayacaktır.


2. Süreler

2.1 Anlaşma Süresi.

Sözleşme Yürürlük Tarihinde başlar ve aşağıda belirtildiği şekilde feshedilene kadar devam eder.


2.2 Hizmet Süresi.

Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, sipariş ettiğiniz Hizmet aşağıdakilerden daha erken bir tarihte başlayacaktır

      (a) Hizmeti ilk kullanımınız,
      (b) Hizmeti satın aldığınız tarih veya
      (c) Sipariş Formunda yer alan başlangıç tarihi ve her durumda, aşağıda belirtildiği şekilde daha erken feshedilmediği sürece Hizmet Süresinin sona ermesiyle sona erecektir. Abonelikler, orijinal abonelikle aynı süreye sahip birbirini izleyen dönemler için otomatik olarak yenilenir.

Taraflardan biri diğer tarafa geçerli Hizmet Süresinin sona ermesinden en az otuz (30) gün önce yenilememe niyetini yazılı olarak bildirmediği sürece, sipariş ettiğiniz tüm Hizmetler geçerli Hizmet Süresi boyunca tüketilmelidir ve kullanılmayan Hizmetlerin süresi sona erecektir.

3. Ücretler ve Ödeme

3.1 Ücretlerin ödenmesi.

Bölüm 3.1 sadece doğrudan 4Securitas'tan sipariş edilen 4Securitas Ürünleri için geçerlidir (bir İş Ortağından satın alınan 4Securitas Ürünleri için geçerli olan ödeme koşulları İş Ortağı sözleşmenizde yer almaktadır).

 • a) Bir Sipariş Formunda aksi belirtilmedikçe, Ücretleri (1) Profesyonel Hizmetler ve Eğitim Hizmetleri için siparişiniz sırasında; ve (2) Abonelikler için 4Securitas'ın fatura tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ödemeyi kabul edersiniz. Kredi, 4Securitas'ın onayına tabidir ve 4Securitas kredi koşullarını değiştirebilir.
 • b) Ücretler, makul cepten harcamaları, nakliye masraflarını, vergileri veya hizmet sağlayıcı ücretlerini (ödeme işlemcisi veya satıcı yönetimi gibi) içermez ve bu tür tutarları ödemeyi veya 4Securitas tarafından ödenen veya ödenecek bu tür tutarlar için 4Securitas'a geri ödeme yapmayı kabul edersiniz. Ücretleri ve masrafları stopaj veya kesinti yapmadan ödemelisiniz. Ücretlerden veya masraflardan herhangi bir vergi kesmeniz veya kesinti yapmanız gerekiyorsa, 4Securitas'a ödenecek tutarı bu tür vergilerin tutarı kadar artırmayı kabul edersiniz, böylece 4Securitas tüm ücret ve masrafların tam tutarını alır. Sözleşme kapsamında ödenen tüm ücretler, masraflar ve diğer tutarlar iade edilmez.

   

3.2 Ücretlerin Temeli

Ücretler, ilgili 4Securitas Ürünü ile ilişkili Birimlerin sayılmasıyla belirlenir. Örneğin, Abonelikler, sunucuların veya PC'lerin veya diğer uç noktaların sayısına göre fiyatlandırılabilir. Kullandığınız veya dağıttığınız birimlere göre uygun tür ve miktarda 4Securitas Ürünü sipariş etmeyi ve ödemeyi kabul edersiniz. Sözleşme süresi boyunca, kullandığınız veya dağıttığınız gerçek birim sayısı, sipariş ettiğiniz ve ödemesini yaptığınız birim sayısını aşarsa, kullanılan veya dağıtılan ek birimlerin sayısını ve bunların kullanıldığı veya dağıtıldığı tarih(ler)i derhal 4Securitas'a veya bir İş Ortağına bildirmelisiniz. 4Securitas (veya İş Ortağı) size fatura kesecektir ve ek birimler için onaylanmış ödeme koşullarınıza uygun olarak ödeme yapmayı kabul edersiniz.

 

4. Sonlandırma

4.1 Sebep Gösterilerek Fesih

Taraflardan herhangi biri, aşağıdaki durumlarda diğer tarafa bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi (tamamen veya 4Securitas'tan veya bir İş Ortağından alınan herhangi bir Sipariş Formu veya 4Securitas Ürünü ile ilgili olarak) feshedebilir.

 • (a) diğer tarafın bu Sözleşmeyi esaslı bir şekilde ihlal etmesi ve yazılı bildirimden sonraki otuz (30) gün içinde ihlali düzeltmemesi (Bölüm 9'un ihlali durumu hariç, bu durumda düzeltme süresi geçerli olmayacaktır) veya
 • (b) diğer tarafın iflas dilekçesine veya iflas, vekalet, tasfiye veya alacaklıların yararına görevlendirme ile ilgili başka bir işleme konu olması. Buna ek olarak, 4Securitas, kendi tercihine bağlı olarak ve diğer çözüm yollarını sınırlamaksızın, sözleşmeyi ihlal ederseniz (ücretlerin ödenmesi de dahil olmak üzere), ihlal giderilene kadar herhangi bir hizmeti askıya alabilir (feshetmek yerine).

4.2 Uygunluk Sebebiyle Fesih

Taraflardan herhangi biri, tüm Hizmet Koşullarının süresi dolmuşsa, herhangi bir zamanda diğer tarafa bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir.

 

4.3 S Feshin Etkisi; Hayatta Kalma

Bireysel bir sipariş formunun, İş Ortağı siparişinin veya 4Securitas'tan veya bir İş Ortağından satın alınan herhangi bir 4Securitas Ürününün feshi veya askıya alınması, fesih veya askıya alma bildiriminde belirtilmedikçe, diğer herhangi bir Sipariş Formunu, İş Ortağı siparişini, 4Securitas Ürününü veya Sözleşmenin geri kalanını feshetmeyecek veya askıya almayacaktır. Sözleşme tamamen feshedilirse, bekleyen tüm Sipariş Formları, İş Ortağı siparişleri ve Hizmetler feshedilecektir. Bu anlaşma, herhangi bir sipariş formu veya iş ortağı siparişi feshedilirse, fesih tarihine kadar kullandığınız veya dağıttığınız veya 4Securitas tarafından sağlanan tüm birimler için ödeme yapmayı kabul edersiniz. 1.2, 3, 4.3, 5.2, 5.3, 9 (burada belirtildiği ölçüde), 10, 11 (burada belirtildiği ölçüde) ve 12-15 bölümleri bu anlaşmanın feshinden sonra da geçerli olacaktır.

 

5. Beyanlar ve Garantiler

5.1 4Securitas şunları beyan ve garanti eder

 • (a) Bu sözleşmeyi yürürlüğe koyma yetkisine sahiptir,
 • (b) Hizmetler kalifiye personel tarafından profesyonel ve özenli bir şekilde gerçekleştirilecektir,
 • (c) Bilgisi dahilinde, yazılımın size teslim edildiği tarihte, yazılıma zarar vermek veya yazılımı bozmak amacıyla kötü niyetli mekanizmalar veya kod içermediğini ve
 • (d) Hizmetler, Hizmetlerin sağlayıcısı olarak 4Securitas için geçerli olan yasalara tüm maddi açılardan uygun olacaktır.

Müşteri aşağıdakileri beyan ve garanti eder;

 • (a) bu sözleşmeyi yürürlüğe koyma yetkisine sahip olduğunu ve
 • (b) 4Securitas Ürünlerini kullanımı yürürlükteki tüm yasalara uygun olacaktır ve 4Securitas Ürünlerini herhangi bir yasadışı faaliyet için kullanmayacaktır.

5.2 YÜRÜRLÜKTEKI YASALARIN IZIN VERDIĞI AZAMI ÖLÇÜDE VE BÖLÜM 5.1'DE AÇIKÇA BELIRTILMEDIĞI SÜRECE

4Securitas ÜRÜNLERİ "OLDUĞU GİBİ" VE AÇIK VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR BEYAN VEYA GARANTİ OLMAKSIZIN SAĞLANMAKTADIR VE 4Securitas TÜM BU TİCARİ ELVERİŞLİLİK, İHLAL ETMEME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İŞLEMLERİN SEYRİ VEYA TİCARETİN KULLANIMI İLE İMA EDİLEN GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE DOLAYLI BEYAN VE GARANTİLERİ REDDETMEKTEDİR.
4Securitas VE TEDARİKÇİLERİ, 4Securitas ÜRÜNLERİNİN KESİNTİSİZ, GÜVENLİ, HATASIZ, DOĞRU VEYA TAM OLACAĞINI VEYA DÜZENLEYİCİ GEREKLİLİKLERE UYGUN OLACAĞINI VEYA 4Securitas'ın TÜM HATALARI DÜZELTECEĞİNİ BEYAN VEYA GARANTİ ETMEZ. BÖLÜM 5.1' DE BELİRTİLEN GARANTİLERİN İHLAL EDİLMESİ DURUMUNDA, SİZİN TEK ÇÖZÜM YOLUNUZ VE 4Securitas'ın TÜM SORUMLULUĞU, EKSİK 4Securitas ÜRÜNÜNÜN YENİDEN SUNULMASI VEYA YENİDEN TESLİM EDİLMESİ OLACAKTIR, VEYA 4Securitas BİR İHLALİ TİCARİ OLARAK MAKUL BİR ŞEKİLDE DÜZELTEMEZSE, İLGİLİ 4Securitas ÜRÜNÜNÜN FESHİ, BU DURUMDA FESHİN ETKİLİ OLDUĞU TARİH İTİBARİYLE EKSİK 4Securitas ÜRÜNÜ İÇİN ÖDENEN ÜCRETLERİN ORANTILI BİR İADESİNİ ALABİLİRSİNİZ.

 

5.3

4Securitas Ürünleri, kullanılabilecekleri tüm durumlarda test edilmemiştir. 4Securitas, 4Securitas Ürünlerinin kullanımıyla elde edilen sonuçlardan sorumlu olmayacaktır ve 4Securitas Ürünleri için uygun kullanımları belirlemekten ve bu kullanımın tüm sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz. Özellikle, 4Securitas Ürünleri aşağıdakilerde kullanılmak üzere özel olarak üretilmemiş veya tasarlanmamıştır;

 • (a) Nükleer tesislerin tasarımı, planlanması, inşası, bakımı, kontrolü veya doğrudan işletilmesi
 • (b) Hava aracı kontrol, seyrüsefer veya iletişim sistemleri
 • (c) Silah sistemleri,
 • (d) Doğrudan yaşam destek sistemleri veya
 • (e) Diğer benzer tehlikeli ortamlar.

5.4

Teknik Önizleme Yazılımı (Tech Preview olarak da anılır), 4Securitas'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikleri tanıtır. Teknik Önizleme Yazılımı desteklenmez ve sonuç olarak kullanıcı arayüzünde her zaman "Teknik Önizleme" özelliği olarak vurgulanır. ACSIA XDR Plus sürekli olarak gelişmektedir ve Teknik Önizlemeler, ürün yenilikleri hakkında gelişmiş bilgiler sağlamak için Müşterilere ve İş Ortaklarına sağlanır ve ürün tasarımı ve işlevselliği hakkında değerli geri bildirimler toplamamıza olanak tanır.

 

6. Değerlendirmeler/Kavram İspatları

4Securitas, üretim amaçlı değil, değerlendirme amaçlı Değerlendirme Abonelikleri sunabilir. Değerlendirme Abonelikleri, sınırlı destekle veya hiç destek olmadan veya diğer sınırlamalara tabi olarak sağlanabilir.

 

7. Gizlilik

7.1 Alıcı

 • (a) Bilgi sahiplerinin yazılı onayı olmadıkça veya bu Bölüm 9 kapsamında başka bir şekilde izin verilmedikçe, bilgi sahibinin gizli bilgilerini herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edemez;
 • b) Bilgi verenin gizli bilgilerini korumak için, benzer nitelikteki kendi gizli bilgilerini korumak için gösterdiği özeni gösterecek, ancak hiçbir durumda makul özenden daha azını göstermeyecektir; ve
 • (c) Bilgi verenin Gizli Bilgilerini yalnızca bilmesi gereken çalışanlarına, İştiraklerine, temsilcilerine ve yüklenicilerine ve her durumda, bu Bölüm 9'un gerektirdiklerinden daha az kısıtlayıcı olmayan gizlilik standartlarını kullanarak bu tür bilgileri gizli tutmak için yazılı bir yükümlülük (veya başka bir mesleki yükümlülük) altında olan denetçilerine ve hukuk müşavirine açıklayabilir. Bu yükümlülükler, söz konusu Gizli Bilginin ilk ifşasını takip eden iki (2) yıl boyunca devam edecektir. Bir Alıcı, yürürlükteki yasa, yönetmelik veya mahkeme kararı gereği bunu yapması gerekiyorsa Gizli Bilgileri ifşa edebilir, ancak yasal olarak izin verildiği durumlarda, İfşa Edenin mümkünse koruyucu bir emir veya benzeri bir koruma talep etmesini sağlamak için İfşa Edene önceden bildirimde bulunacaktır. "Alıcı", bu Sözleşme kapsamında Gizli Bilgileri alan taraftır. "İfşa Eden", bu Sözleşme kapsamında Gizli Bilgileri ifşa eden taraftır.

7.2 Aşağıdaki durumlarda Bilgi Gizli Bilgi değildir:

 • (a) Bilgi, Alıcının bu Sözleşmeyi ihlal etmesi dışında kamuya açıktır veya kamuya açık hale gelir,
 • (b) Alıcı, ifşa sırasında bilgiyi gizlilik yükümlülüğü olmaksızın biliyor veya sahipse ya da daha sonra bilgiyi gizlilik yükümlülüğü olmayan üçüncü bir taraftan elde ederse;
 • (c) Alıcının, İfşa Edenin Gizli Bilgilerini kullanmadan bilgiyi bağımsız olarak geliştirmesi
 • (d) Bilginin genel olarak bilinmesi veya Alıcı'nın işinde olağan becerilere sahip bir kişi tarafından kolayca geliştirilebilmesi veya
 • (e) Bilgi bir Açık Kaynak Lisansı altında lisanslanmıştır (Açık Kaynak Girişimi tarafından tanımlandığı şekilde (https://opensource.org/ ).

7.3

Bu Sözleşmenin feshinden önce ifşa edilen Gizli Bilgiler, yukarıda belirtilen süre boyunca bu Sözleşmeye tabi olmaya devam edecektir. İfşa Edenin yazılı talebi üzerine Alıcı, olağan iş akışı sırasında erişilemeyen rutin yedekleme ortamlarında saklanan Gizli Bilgiler hariç olmak üzere, tüm Gizli Bilgileri derhal iade edecek veya imha edecektir.

 

8. Müşteri Bilgilendirmesi, Geri Bildirim, Hakların Saklı Tutulması ve İnceleme


8.1 Müşteri Bilgileri.

4Securitas Ürünlerini kullanımınız veya bunlara erişiminizle bağlantılı olarak Müşteri Bilgileri sağlarsanız, Bölüm 7'ye tabi olarak, 4Securitas'ın, Bağlı Kuruluşlarının ve Tedarikçilerinin bu Müşteri Bilgilerini 4Securitas Ürünlerini sağlamakla bağlantılı olarak kullanabileceğini kabul edersiniz. Bu Sözleşme kapsamında Müşteri Bilgilerini sağlamanızın (ve 4Securitas'ın kullanmasının) herhangi bir ek izin veya lisans gerektirmediğini, yürürlükteki yasalara uygun olacağını ve herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet, mülkiyet, gizlilik veya diğer haklarını ihlal etmeyeceğini kabul edersiniz. 4Securitas ve sizin aranızda olduğu gibi, Müşteri Bilgileri üzerindeki diğer tüm hakları saklı tutarsınız.

8.2 Geri Bildirim.

4Securitas Ürünleri ile bağlantılı olarak 4Securitas'a gönüllü olarak Geri Bildirim sağlamanız istenebilir, ancak bunu yapma zorunluluğunuz yoktur. Bunu yapmayı seçerseniz, 4Securitas, Geri Bildirimi, 4Securitas Ürünlerini ve diğer 4Securitas tekliflerini geliştirmek ve iyileştirmek için atıfta bulunmadan veya tazminat ödemeden Geri Bildirimi dahil etmek veya kullanmak da dahil olmak üzere herhangi bir amaç için kullanabilir. 4Securitas'a tüm Geri Bildirimleri herhangi bir amaç için kullanması için kalıcı ve geri alınamaz bir lisans verirsiniz. 4Securitas'a yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak Geri Bildirim sağlamayı kabul edersiniz ve Geri Bildirimi sağlama yetkisine sahip olduğunuzu ve Geri Bildirimin üçüncü bir tarafın özel bilgilerini içermeyeceğini beyan edersiniz.

8.3 Hakların Saklı Tutulması.

4Securitas size yalnızca 4Securitas Ürünleri ile ilgili olarak Sözleşmede açıkça verilen hakları verir ve 4Securitas Ürünleri ile ilgili diğer tüm hakları (tüm fikri mülkiyet hakları dahil) saklı tutar. 4Securitas, 4Securitas Ürünlerini kullanımınız hakkında herhangi bir amaçla toplu anonim kıyaslama verilerini toplayabilir ve kullanabilir. Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, 4Securitas'ın kendisi veya diğer müşteriler için yazılım, malzeme veya hizmet sağlamasını, bu tür yazılım, malzeme veya hizmetlerin size teslim edilebilecek olanlarla olası benzerliğine bakılmaksızın sınırlamaz. Bölüm 9'un şartları, taraflardan birinin diğer tarafa benzer veya rekabetçi ürünler veya hizmetler geliştirme, kullanma veya pazarlama hakkını taraflardan hiçbirinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden kurtulmaması şartıyla yasaklamayacak veya kısıtlamayacaktır.

 

9. Değerlendirme


Bu Sözleşme yürürlükteyken ve sonrasında bir yıl boyunca, 4Securitas veya Bölüm 9'a uygun olarak hareket eden yetkilisi, bu sözleşmeye uygunluğunuzu doğrulamak için tesislerinizi ve kayıtlarınızı denetleyebilir. Şunları kabul ediyorsunuz;

 • ((a) bilgi, belge ve/veya kayıt taleplerine derhal yanıt vermelidir,
 • (b) uygunluğunuzu doğrulamak amacıyla yerinde ziyaretler için uygun erişim izni vermek ve
 • (c) bu tür herhangi bir doğrulama ile bağlantılı olarak makul bir şekilde işbirliği yapmak. 4Securitas, herhangi bir yerinde ziyaret için en az on (10) gün önceden yazılı bildirimde bulunacak ve işinize müdahaleyi makul ölçüde en aza indirecek şekilde normal çalışma saatleri içinde yerinde ziyaretler gerçekleştirecektir. 4Securitas size herhangi bir uygunsuzluk veya eksik ödeme bildirirse, bildirim tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde uygunsuzluğu ve/veya eksik ödemeyi çözeceksiniz. Eksik ödeme yüzde beşi (%5) aşarsa, 4Securitas'a denetim masraflarını da geri ödeyeceksiniz.

10. Sınırlamalar

10.1

ZARARLARIN REDDİ. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, TARAFLARDAN HİÇBİRİ VEYA İŞTİRAKLERİ, HERHANGİ BİR TESADÜFİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖZEL, DOLAYLI, ÖRNEK VEYA CEZAİ ZARARLARDAN VEYA VERİ KAYBI VEYA HASARI, KAR KAYBI, TASARRUF KAYBI VEYA İŞ VEYA HİZMET KESİNTİSİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN, SÖZ KONUSU TARAF BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ VE HERHANGİ BİR SINIRLI ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACININ BAŞARISIZLIĞINA BAKILMAKSIZIN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

10.2

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, 4Securitas VE İŞTİRAKLERİNİN BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ VEYA BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İDDİA İLE İLGİLİ TOPLAM VE TOPLU SORUMLULUĞU, 4Securitas TARAFINDAN ŞUNLARLA İLGİLİ OLARAK ALINAN ÜCRETLERİ AŞMAYACAKTIR. SÖZ KONUSU TALEBE NEDEN OLAN İLK OLAYDAN HEMEN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AY İÇİNDE EN UYGUN SİPARİŞ BELGESİ KAPSAMINDA SORUMLULUĞA NEDEN OLAN BELİRLİ 4Securitas ÜRÜNÜ; HİÇBİR DURUMDA 4Securitas'ın VE İŞTİRAKLERİNİN BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ TÜM TAZMİNATLAR İÇİN TOPLAM KÜMÜLATİF SORUMLULUĞUNUN, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SORUMLULUĞA NEDEN OLAN İLK OLAYDAN HEMEN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AY BOYUNCA 4Securitas TARAFINDAN ALINAN ÜCRETLERİ AŞMAYACAĞI KAYDEDİLMEKTEDİR. BU SINIRLAMA, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KANUN VEYA DİĞER YASAL TEORİLER OLSUN, İDDİANIN NİTELİĞİNE BAKILMAKSIZIN UYGULANIR.

10.3

SORUMLULUK HARİÇ TUTULAMAZ VEYA SINIRLANDIRILAMAZ. BU SÖZLEŞMENİN VE / VEYA HERHANGİ BİR SİPARİŞ FORMUNUN DİĞER HÜKÜMLERİNE BAĞLI OLMAKSIZIN, 4Securitas, (A) 4Securitas'ın, TEMSİLCİLERİNİN, HİZMETÇİLERİNİN, İŞTİRAKLERİNİN VEYA ALT YÜKLENİCİLERİNİN İHMAL VEYA KASITLI İHMALLERİNDEN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMA VEYA ÖLÜMLER İÇİN SORUMLULUĞU HARİÇ TUTMAZ VEYA SINIRLAMAZ; (B) TALEPTE BULUNAN TARAFIN DAYANDIĞI GÖSTERILEBILECEK HERHANGI BIR HILELI YANLIŞ BEYAN; VEYA (C) KANUNEN HARIÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA IZIN VERILMEYEN DIĞER HERHANGI BIR SORUMLULUK.

 

11. Geçerli Kanun ve Talepler.

 

Sözleşme ve Sözleşmeyle ilgili her türlü talep, ihtilaf veya anlaşmazlık, kanunlar ihtilafı hükümleri dikkate alınmaksızın İrlanda Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

İzin verildiği ölçüde, İrlanda Cumhuriyeti yasalarının bir parçası olarak kabul edilmiş olsa bile, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması uygulanmayacaktır. Bu Sözleşmeden veya konusundan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir iddia, dava, eylem veya işlem münhasıran İrlanda Cumhuriyeti mahkemelerinde açılacaktır ve her bir taraf gayri resmi olarak özel yargı yetkisini ve yerini kabul eder. Bu Sözleşmeden kaynaklanan hiçbir talep veya dava, şekli ne olursa olsun, taraflardan biri tarafından, tarafın talebin temelinden ilk kez haberdar olduğu veya makul olarak haberdar olması gerektiği tarihten itibaren bir (1) yıldan daha uzun bir süre sonra açılamaz. İzin verilen en geniş ölçüde, taraflardan her biri, bu Sözleşmeden veya burada öngörülen işlemlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir yasal işlemde jüri tarafından yargılanma hakkından feragat eder.

 

12. Çeşitli Ürünler


12.1 İhracat

4Securitas size Kontrollü Materyaller sağlayabilir. Kontrollü Materyalleri ithal etme, ihraç etme veya kullanma hakkınızla ilgili yargı alanınızdaki yerel yasalar da dahil olmak üzere yürürlükteki tüm ihracat ve ithalat yasalarına veya düzenlemelerine uymayı ve 4Securitas'ın uyumluluğunuzdan sorumlu olmadığını kabul edersiniz.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Kontrollü Materyalleri doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdakilere ihraç etmeyeceğinizi, ifşa etmeyeceğinizi veya aktarmayacağınızı kabul edersiniz:

(a) ABD'nin ambargo uyguladığı herhangi bir yer;
(b) bunları nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların veya roket sistemlerinin, uzay fırlatma araçlarının veya sondaj roketlerinin, insansız hava aracı sistemlerinin veya diğer herhangi bir kısıtlı son kullanımın tasarımında, geliştirilmesinde veya üretiminde kullanacağını bildiğiniz veya bilmek için nedeniniz olan herhangi bir taraf; veya
(c) ABD hükümetinin herhangi bir federal kurumu tarafından ABD ihracat işlemlerine katılması yasaklananlar da dahil olmak üzere, ABD hükümetinin kısıtlı kişiler listesinde bulunan (veya bu listedeki bir kişi veya kuruluş tarafından kontrol edilen) kişiler. 4Securitas'a, Uluslararası Silah Ticareti Yönetmeliği (ITAR) Bölüm 120'de tanımlandığı gibi, her durumda bir "savunma maddesi" geliştirilmesi veya size bir "savunma hizmeti" sağlanması anlamına gelebilecek herhangi bir veri sağlamayacak veya 4Securitas'ı herhangi bir faaliyete dahil etmeyeceksiniz. Buna ek olarak, kontrolünüz altındaki üçüncü taraflara (i) EULA V1.2 Ocak 2023 Sayfa 10 / 14 geçerli ihracat kontrol yasaları kapsamında bir ihracat lisansı gerektiren Müşteri Bilgilerini 4Securitas'a sağlamayacaksınız veya (ii) ITAR'a tabi olan herhangi bir Müşteri Bilgisini işlemeyecek veya saklamayacaksınız. Bu paragrafı veya herhangi bir Yazılım için bir son kullanıcı lisans sözleşmesinin ihracat hükümlerini ihlal ederseniz (veya 4Securitas ihlal ettiğinize inanırsa) veya 4Securitas yasalarca yasaklanırsa veya 4Securitas Ürünlerini size sağlamaktan başka bir şekilde kısıtlanırsa, 4Securitas bu Sözleşmeyi ve / veya geçerli Sipariş Formunu size karşı yükümlülük altına girmeden feshedebilir. Hizmetleri sağlamak için, Müşteri Bilgilerinin 4Securitas, Bağlı Kuruluşları, İş Ortakları, satıcıları ve/veya alt yüklenicileri arasında aktarılmasının gerekli olabileceğini kabul etmektesiniz.

12.2 Bildirimler.

Bildirimler İngilizce, yazılı olmalı ve otomatik bir makbuz veya elektronik günlük de dahil olmak üzere, sizin tarafınızdan sağlanan adres(ler)e veya e-posta adresine teslimatın olumlu bir şekilde onaylanmasını sağlayan bir yöntem kullanılarak gönderildikten sonra alındığında verilmiş sayılacaktır. Sizden 4Securitas'a gönderilen herhangi bir bildirim, şu adrese gönderilen bir kopyayı içermelidir: 4Securitas, 65 Ivy Exchange, Parnell Street, Dublin 1; E-posta: legalnotices@4securitas.com. Size yapılacak faturalandırma bildirimleri, sizin tarafınızdan belirlenen faturalandırma irtibat kişisine gönderilecektir.

12.3 Görevlendirme

Taraflardan herhangi biri yazılı bildirimde bulunabilir:

 • (a) İştirakin mali durumu ve kredibilitesi, devreden tarafın sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterliyse ve devir, devretmeyen tarafın sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini etkilemeyecekse, bu sözleşmeyi bir iştirake devredebilir; ve
 • (b) Bu Sözleşmeyi, söz konusu tarafın varlıklarının tamamının veya önemli bir kısmının birleşme veya satışı uyarınca bir varise veya devralana devretmek. Diğer tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın başka herhangi bir devir geçersiz ve etkisiz sayılacaktır. Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, bu Sözleşme taraflar ve onların varisleri ve izin verilen devralanları için bağlayıcı olacak ve onların yararına devam edecektir.

12.4 Feragatname

İşbu Sözleşme kapsamında bir tarafça yapılan feragat, yalnızca yazılı olması ve söz konusu tarafın yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanması halinde geçerlidir. Taraflardan birinin bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmakta gecikmesi veya kullanmaması, bu haklardan feragat edildiği veya bu hakların kaybedildiği anlamına gelmez.


12.5 Bağımsız Yükleniciler.

Taraflar bağımsız yüklenicilerdir ve bu Sözleşmedeki hiçbir husus taraflar veya herhangi bir Bağlı Kuruluş arasında bir istihdam, ortaklık veya acentelik ilişkisi yaratmaz. Her bir taraf, personelinin gözetiminden, kontrolünden ve ödemelerinden tek başına sorumludur. 4Securitas, aşağıdaki durumlarda Hizmetleri üçüncü taraflara veya Bağlı Kuruluşlara yaptırabilir

 • (a) alt yükleniciler gizli bilgileri korumayı kabul eder ve
 • (b) 4Securitas, yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden size karşı sorumlu olmaya devam eder.

12.6 Üçüncü Taraf Faydalanıcılar.

Bu Sözleşme, bu Sözleşmenin tarafları için bağlayıcıdır ve Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında, bu Sözleşmedeki hiçbir şey başka bir kişi veya kuruluşa herhangi bir hak, fayda veya çözüm sağlamaz.


12.7 Majör Sebepler.

Taraflardan hiçbiri, makul kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı yükümlülüklerini (Ücretlerin ödenmesi dışında) yerine getirmemekten veya geciktirmekten sorumlu değildir.


12.8 Sözleşmenin Tamamı ve Öncelik Sırası.

Sözleşme, konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını temsil eder ve bu konuyla ilgili olarak yazılı veya sözlü olsun, önceki ve eşzamanlı tüm anlaşmaların ve tekliflerin yerine geçer. Herhangi bir satın alma siparişi veya siparişle ilgili diğer belgeler (Sipariş Formu dışında) dahil olmak üzere 4Securitas'a teslim ettiğiniz diğer belgelerde yer alan herhangi bir şart geçersizdir ve Sözleşmenin bir parçası olmayacak veya başka bir şekilde tarafları bağlamayacaktır. Genel Şartlar, Ürün Ekleri ve/veya Sipariş Formu arasında bir çelişki olması halinde, Ürün Eklerinde ve/veya Sipariş Formunda aksi açıkça belirtilmedikçe Genel Şartlar geçerli olacaktır.


12.9 Muadiller.

İşbu Sözleşme, her biri orijinal sayılacak ve hepsi tek ve aynı belgeyi teşkil edecek olan benzer nüshalar halinde imzalanabilir. Taraflar imza sayfalarını e-posta veya elektronik imza süreci ile değiştirebilir ve bu imzalar tarafları Sözleşme'ye bağlamak için etkili olacaktır.

13. Sözleşmenin Geçersiz Hükümlerinin Etkisi

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri yasaların izin verdiği en geniş ölçüde yürürlükte kalacaktır.

 

14. Tanımlar

14.1

"Hesap", 4Securitas Çevrimiçi Varlıklarına erişmenizi ve bunları kullanmanızı sağlayan bir hesap anlamına gelir ve bir kullanıcı adı ve şifre veya 4Securitas tarafından belirlenen diğer erişim araçlarını içerebilir.


14.2

"İştirak", bir tarafa sahip olan veya onu kontrol eden, onun tarafından sahip olunan veya kontrol edilen ya da bir tarafla ortak kontrol veya mülkiyet altında olan bir kuruluş anlamına gelir; burada "kontrol", oy hakkına sahip menkul kıymetlerin sahipliği, sözleşme veya başka bir şekilde bir kuruluşun yönetimini ve politikalarını yönlendirme veya yönlendirilmesine neden olma gücüne doğrudan veya dolaylı olarak sahip olmaktır.

 

14.3

"İş Ortağı", 4Securitas Ürünlerini yeniden satmaya veya dağıtmaya yetkili bir bulut sağlayıcısı, distribütör, bayi, OEM veya diğer üçüncü taraf anlamına gelir.

14.4

"İş Ortağı siparişi", bir İş Ortağı aracılığıyla verilen bir 4Securitas Ürünü siparişi anlamına gelir.


14.5

"Müşteri" veya "siz", 4Securitas Ürünlerini kullanma veya bunlara erişme hakkını elde eden ve bu Sözleşmeye taraf olan kişi veya kuruluş anlamına gelir.


14.6

"Müşteri Bilgileri", Sözleşme kapsamında 4Securitas'a sağladığınız her türlü veri, bilgi, yazılım veya diğer materyaller anlamına gelir.


14.7

"Gizli Bilgi", Sözleşme süresince Bilgi Veren tarafından Alıcıya açıklanan ve (i) gizli olarak işaretlenen; (ii) sözlü olarak açıklanmışsa, açıklama sırasında gizli olduğu açıkça belirtilen ve daha sonra yazılı olarak belirtilen, gizli olarak işaretlenen ve sözlü açıklamayı takip eden otuz (30) gün içinde Alıcıya gönderilen; veya (iii) Alıcının Bilgi Veren için gizli olduğunu bildiği veya gizli olduğunu bilmesinin makul olarak beklendiği nitelikte olan bilgiler anlamına gelir.


14.8

"Kontrollü Materyaller" Amerika Birleşik Devletleri İhracat İdaresi Yönetmeliğine tabi olan yazılım veya teknik bilgi anlamına gelir.

 

14.9

"Yürürlük Tarihi" aşağıdakilerden en erken olanı anlamına gelir

 • (a) bu Sözleşme veya bir Sipariş Formu üzerindeki son imzanın tarihi,

 • (b) Sözleşmeyi çevrimiçi olarak kabul etmeniz ve

 • (c) bir 4Securitas Ürününe ilk kez erişim sağladığınızda.


14.10

"Değerlendirme Abonelikleri", "Teknik Ön İzleme" veya "Teknik Ön İzleme" olarak tanımlanan teklifler de dahil olmak üzere, yalnızca değerlendirme için ücretsiz olarak sunulan ve üretim amaçlı olmayan 4Securitas Ürünleri anlamına gelir


14.11

"Geri Bildirim", 4Securitas Ürünleri ile ilgili olarak sağlayabileceğiniz her türlü fikir, öneri, teklif veya diğer geri bildirimler anlamına gelir.

 

14.12

"Ücretler", 4Securitas Ürünleri için Müşteri tarafından 4Securitas'a (doğrudan veya bir İş Ortağı aracılığıyla) ödenecek tutarlardır.


14.13

"Genel Şartlar" bu belgenin 1 - 15. Bölümlerinde yer alan şartlar anlamına gelir.


14.14

"Çevrimiçi Abonelikler", 4Securitas Çevrimiçi Mülklerinden birine yapılan Abonelikler anlamına gelir.

 

14.15

"Sipariş Formu", 4Securitas Ürünlerini sipariş etmek için kullanılan 4Securitas'ın standart sipariş belgesi veya çevrimiçi satın alma formudur. (b) Profesyonel Hizmetler için, geçerli bir iş beyanına dahil edilen.


14.16

"Profesyonel Hizmetler" 4Securitas tarafından sağlanan danışmanlık hizmetleri anlamına gelir.


14.17

"4Securitas Çevrimiçi Varlıkları", 4Securitas Ürünlerine dahil olan veya bunlarla bağlantılı olarak sağlanan 4Securitas web siteleri, portallar ve barındırılan Hizmetler anlamına gelir.


14.18

"4Securitas Ürünleri", 4Securitas tarafından sunulan Yazılım, Hizmetler, Abonelikler ve diğer 4Securitas markalı teklifler anlamına gelir.


14.19

"Hizmet(ler)", Abonelikler, Profesyonel Hizmetler, Eğitim Hizmetleri, 4Securitas Çevrimiçi Varlıklarına erişim veya 4Securitas tarafından sunulan diğer hizmetler olarak sunulan 4Securitas markalı hizmetler anlamına gelir.


14.20

"Hizmet Süresi", 4Securitas tarafından bir Sipariş Formu veya İş Ortağı siparişi uyarınca belirli bir 4Securitas Ürününü kullanma, erişim alma veya tüketme hakkına sahip olduğunuz süre anlamına gelir.


14.21

"Yazılım", 4Securitas Ürün tekliflerine dahil olan 4Securitas markalı yazılım anlamına gelir.


14.22

"Abonelik", Profesyonel Hizmetler dışında, zamana bağlı bir 4Securitas Hizmetleri teklifi anlamına gelir.


14.23

"Tedarikçi", 4Securitas'ın müşterilerine ve/veya İş Ortaklarına Hizmet sunabilmesi için 4Securitas'a hizmet(ler) sağlayan üçüncü taraf anlamına gelir.


14.24

"Vergiler", 4Securitas'ın net gelirine dayanan vergiler dışında, bu Sözleşmeden veya herhangi bir 4Securitas Ürününden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan faiz, ek ücret veya cezalar dahil olmak üzere, hangi nitelikte olursa olsun ve hangi makam tarafından uygulanırsa uygulansın her türlü vergilendirme anlamına gelir.


14.25

"Eğitim Hizmetleri", çevrimiçi kurslar veya taraflarca kararlaştırılabilecek bir sitede sağlanan kurslar da dahil olmak üzere 4Securitas eğitim kurslarına erişim anlamına gelir.


14.26

"Birim", Ürün Eklerinde veya bir Sipariş Formunda belirtildiği gibi 4Securitas Ürünleri için Ücretlerin belirlendiği temel anlamına gelir.


14.27

"Ürünleriniz", satın aldığınız, lisansladığınız veya başka bir şekilde erişim veya kullanım hakkını elde ettiğiniz 4Securitas Ürünleri anlamına gelir.


14.28

"Teknik Önizleme", önizleme olarak sağlanan ve Yazılımın alfa, beta veya başka bir yayın öncesi sürümü olan Yazılım anlamına gelir. Bu özellikler tam olarak desteklenmez ve işlevsel olarak eksiksiz olmayabilir ve Müşterilerin ve İş Ortaklarının gelecekteki sürümlerin gelişimini ve yönünü etkilemelerine olanak tanıyan bir geri bildirim döngüsü sağlamak için sağlanır.

 

15. Fikri Mülkiyetin Korunması


15.1

4Securitas telif hakkı bildirim(ler)ini çoğaltmak ve bu kopyaya dahil etmek koşuluyla, dahili olarak kullanılan Yazılımın bir arşiv kopyasını oluşturmak dışında Yazılımı çoğaltmak açıkça yasaktır.


15.2

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, herhangi bir amaçla Yazılımın herhangi bir bölümünden türev çalışmalar oluşturmak, değiştirmek, kiralamak, devretmek veya parçalarına ayırmak, kaynak koda dönüştürmek veya başka bir şekilde 'tersine mühendislik' yapmak yasaktır.


15.3

Bu anlaşmanın bir parçası olarak Yazılımın dağıtılması veya yayılması açıkça yasaktır.


15.4

Yazılım yalnızca bu Son Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesine ("EULA") uygun olarak kullanılmalı ve çalıştırılmalıdır.